Tổ chức sự kiện mở bán iPhone 15 VN/A chính hãng tại Việt Nam

Sự kiện mở bán iPhone 15 VN/A chính hãng tại Việt Nam và kỷ niệm [...]