Thiết kế trang trí sự kiện SAGS 15TH ANNIVERSARY

Flatworld đơn vị thiết kế, thi công, trang trí cho sự kiện SAGS 15TH ANNIVERSARY