Lễ kỷ niệm 43 năm thành lập BIDV chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Flatworld đơn vị thiết kế, trang trí, thi công lễ kỷ niệm 43 năm thành lập BIDV chi nhánh Tp Hồ Chí Minh