FTI – One Big Universe – Vươn Tầm Vũ Trụ chương trình được thực hiện bởi Flatworld

Flatworld hân hạnh là đơn vị thiết kế, trang trí, thi công chương trình FTI – One Big Universe – Vươn Tầm Vũ Trụ