45
41
42
43
44

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Công ty CP Bia Sài Gòn Trung Tâm và đại diện các nhà hàng quán tham gia chương trình: Quán Lão Ngưu, Quán Lão Trư, Quán Đoàn Viên, Quán Bò tơ Năm Sánh, Quán Hiệp Thành đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này.

Flatworld hân hạnh là đơn vị tổ chức sự kiện này.