Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Công ty CP Bia Sài Gòn Trung Tâm và đại diện các nhà hàng quán tham gia chương trình: Chilli, Ốc Loan, Bạn Hiền, Khánh Hào, Tới Nái. 5Ku, Gét Cô, No.96, Út Sương đã hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này.

Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết

Flat World hân hạnh là đơn vị tổ chức chương trình này.